Is een IPT wel fiscaal interessant voor bedrijfsleiders?

IPT staat voor individuele pensioentoezegging, en wordt veel toegekend aan bedrijfsleiders (zaakvoerders, bestuurders, …) van een vennootschap. Ook groepsverzekering, keymanverzekering, e.d. worden soms gebruikt om een IPT aan te duiden. Soms voorziet een IPT in een gewaarborgd inkomen of overlijdensdekking, maar is meestal ligt de nadruk op extra legale pensioenopbouw.

 
Een IPT wordt door bank- en verzekeringsinstelllingen gepromoot als dé manier om belastingen te besparen. Maar is dat wel zo?
 
Meest gemaakte fout is dat voor wat betreft de pensioenopbouw, een IPT vergeleken wordt met wedde. Deze analyse is fundamenteel fout omwille van volgende redenen:
 
 
IPTWedde
Uitgesteld loonOnmiddellijk loon
Opent geen rechten op een hoger wettelijk pensioen, vervangingsuitkeringen etc.Meer loon leidt (meestal) tot een hoger wettelijk pensioen, uitkeringen etc.
U steunt de bank (d.m.v. instapkosten etc) en de Staat (taksen en belastingen) U steunt uitsluitend te Staat (belastingen en sociale bijdragen)
Aftrekbaar onder voorwaarden (80%-regel) Aftrekbaar
 
 
 
Correcter is het om een IPT te vergelijken met een uitkering van reserves op het moment dat het IPT-kapitaal zou uitgekeerd worden. Dit alternatief is meer vergelijkbaar dan loon. Concreet komt het er op neer dat de winst niet verminderd wordt met de betaalde IPT-premie, maar gewoon belast wordt in de vennootschap (belastingnadeel). Daardoor stijgen de reserves, waardoor vanaf het jaar erna meer notionele intrestaftrek genoten wordt (belastingvoordeel). De middelen verdwijnen niet in een pensioenfonds, maar worden door de vennootschap belegd. Dit loopt een aantal jaar door, tot wanneer de bedrijfsleider op pensioen gaat. Op dat moment wordt het opgebouwd vermogen uitgekeerd onder de vorm van een dividend of als liquidatiebonus.
 
Of een IPT interessant is, hangt af van tal van factoren (looptijd, rendement, alternatieven, ...). Een berekening op maat is derhalve aan de orde. Daarom ontwikkelden wij een rekentool die vrij ter beschikking staat aan klanten van De Saedeleer, boekhouders - fiscalisten.
 


Gepubliceerd / laatst bijgewerkt op 2017-12-13

Fiscale planning Vennootschapsbelasting Optimaal verlonen

De Saedeleer

Service en advies sinds 2003.Meer informatie over dit artikel?
Meer informatie over fiscale planning?

Contacteer ons

De Saedeleer, boekhouders - fiscalisten
is een gespecialiseerd boekhoudkantoor dat zich uitsluitend richt tot ondernemers, KMO’s en vrije beroepen.

Kantoor

 Denderhoutembaan 62
      9400 NINOVE

 Wapenstilstandlaan 12 b 60
      2600 ANTWERPEN (Berchem)

Service en advies sinds 2003 | © 2021 De Saedeleer / All rights reserved. Disclaimer