Liquidatiereserve (VVPR-ter)

Vanaf aanslagjaar 2015 kan uw KMO opteren om een deel van de winst na belasting (of alle winst) over te boeken naar een afzonderlijke passiefrekening “liquidatiereserve”. Uw vennootschap betaalt hierop een anticipatieve heffing van 10% vennootschapsbelasting.

Voor de boekjaren 2012 en 2013 (aanslagjaren 2013 en 2014) zou uw vennootschap alsnog van deze maatregel kunnen genieten d.m.v. een bijzonderlijke aangifte, respectievelijk voor 30/11/2015 en 30/11/2016.

Wanneer uw vennootschap de liquidatiereserve binnen een termijn van 5 jaar uitkeert als dividend, betaalt u hierop 20% bijkomende roerende voorheffing. Indien u echter langer dan 5 jaar (vanaf datum afsluiting boekjaar) wacht met de uitkering als dividend, betaalt u 5% bijkomende roerende voorheffing.

Concreet daalt hiermee de belastingdruk op uw dividenden tot 13,64% (115 / 100) i.p.v. het huidige tarief RV van 30%. U moet echter wel 5 jaar geduld kunnen oefenen.

Wanneer uw vennootschap de liquidatiereserve uitkeert bij ontbinding, is deze zelfs vrij van roerende voorheffing en personenbelasting.

Het vergt derhalve reken- en denkwerk om uit te zoeken wat het meest interessant is:

  • niets doen
  • VVPR-bis toepassen: dit is het tarief van 15% roerende voorheffing voor aandelen uitgegeven na 01/07/2013 (onder voorwaarden)
  • de liquidatiereserve (VVPR-ter) toepassen met het oog op uitkering of liquidatie

Het resultaat van deze berekening is afhankelijk van:

  • de impact op de berekeningsbasis voor de notionele intrestaftrek omdat deze evenredig verkleint met de anticipatieve heffing van 10%;
  • het mogelijke rendementsverlies aangezien de betaalde belasting niet belegd of geïnvesteerd kan worden in de periode tussen het aanleggen van de liquidatiereserve en de uitkering als dividend;
  • het risico op toekomstig verlies daar bij latere verliezen de liquidatiereserve als het ware opgegeten wordt waarbij er in het slechtste geval niets van over blijft en uw vennootschap de 10% anticipatieve heffing te veel betaalde;
  • in voorkomend geval: de termijn van de beoogde liquidatie aangezien 10% anticipatieve heffing nu betalen niet steeds te verkiezen is tegenover 30% later omwille van het tijdsverschil in betaling;
  • sowieso is het niet interessant voor aandelen aangehouden door vennootschappen aangezien deze de roerende voorheffing verrekenen terwijl de 10% anticipatieve heffing een kost is (vennootschapsbelasting).

Om in uw vennootschap de juiste keuze te maken hebben wij een rekentool ontwikkeld die deze afwegingen berekend. Voor bestaande klanten van De Saedeleer,  boekhouders, fiscalisten maken wij deze berekening jaarlijks bij de opmaak van de jaarrekening.Gepubliceerd / laatst bijgewerkt op 2017-12-13

Vennootschapsbelasting Financieel - Economisch

De Saedeleer

Service en advies sinds 2003.Meer informatie over dit artikel?
Meer informatie over vennootschapsbelasting?

Contacteer ons

De Saedeleer, boekhouders - fiscalisten
is een gespecialiseerd boekhoudkantoor dat zich uitsluitend richt tot ondernemers, KMO’s en vrije beroepen.

Kantoor

 Denderhoutembaan 62
      9400 NINOVE

 Wapenstilstandlaan 12 b 60
      2600 ANTWERPEN (Berchem)

Service en advies sinds 2003 | © 2021 De Saedeleer / All rights reserved. Disclaimer