Auteursrechten

Inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten worden fiscaal afzonderlijk – en interessant – getaxeerd als roerend inkomen.

  • Om te kwalificeren als auteursrechten moet het gaan om een originele (lees niet gekopieerde) creatie in een bepaalde vorm (niet enkel ideeën dus) zodat communicatie met het publiek mogelijk is.
  • En, de creatie moet worden overgedragen aan een tegenpartij die hierop uitsluitende rechten (eigendomsrechten en of gebruiksrecht) verkrijgt.

Wanneer er sprake is van auteursrechten moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de vergoeding voor de geleverde prestaties en de inkomsten die voorvloeien uit de cessie of concessie van auteursrechten. Hierbij zal de fiscus zich baseren op de verdeelsleutel die de partijen hierbij contractueel overeen gekomen zijn. Indien er geen voorafgaandelijke overeenkomst is of wanneer er in de overeenkomst sprake is van een globale vergoeding gaat de fiscus ervan uit de auteursrechten kosteloos werden afgestaan en dat de verkregen inkomsten kwalificeren als beroepsinkomsten. Dit is eveneens het geval indien het contract niet voorziet in een cessie of concessie van auteursrechten ondanks dat de bedoelde prestatie noodzakelijkerwijs een dergelijke cessie of concessie omvat.

De Rulingcommissie gaat verder en zal naast de overeenkomst ook naar concrete feitelijke elementen kijken: het beroepsdomein, de organisatie van het werk, de relatie tussen de partijen, de vergoedingswijze en de eventuele terugbetaling van kosten.

Wanneer de inkomsten kwalificeren als inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten worden ze tot 37.500,00 EUR* gekwalificeerd als roerend inkomen en fiscaal zeer interessant behandeld.

Op de eerste schijf van 10.000,00 EUR* mag een kostenforfait van 50% worden afgetrokken, op de tweede schijf ( tussen 10.000,00 EUR* en 20.000,00 EUR* ) mag 25% worden afgetrokken. Van het bedrag boven de 20.000,00 EUR* mogen geen kosten worden afgetrokken. Op het zo behaalde netto-inkomen moet de schuldenaar van de auteursrechten 15% roerende voorheffing inhouden.

Boven de 37.500,00 EUR* blijft het tot op heden onduidelijk of de inkomsten kwalificeren als roerend-, divers- of beroepsinkomen.

Wanneer de inkomsten niet gekwalificeerd kunnen worden als inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten, worden ze normaal gezien als beroepsinkomen belast aan het progressief tarief wat kan leiden tot een belastingdruk van 50%, te verhogen met gemeentebelastingen en eventueel sociale bijdragen.

Het loont m.a.w. om overeenkomsten af te sluiten m.b.t. inkomsten te verkrijgen uit de cessie of concessie van auteursrechten. Overeenkomsten tussen uw vennootschap en klanten maar ook tussen uw vennootschap en uzelf als bedrijfsleider.

Wanneer uw vennootschap personeel tewerkstelt dat gedeeltelijk of volledig werk verricht dat kwalificeert als auteursrechten kunt u door een aanpassing van het arbeidscontract deze inkomsten voor uw medewerkers eveneens laten kwalificeren als roerend inkomen. In de praktijk betekent dit een interessante loonsverhoging voor uw medewerkers. Opgelet: het Hof van Cassatie oordeelde eerder dat er RSZ bijdragen verschuldigd zijn over de vergoeding voor auteursrechten aan werknemers.

*bedragen te indexeren: voor aanslagjaar 2015, inkomsten 2014 betekent dit:

  • maximaal bedrag auteursrechten 57.080,00 EUR
  • eerste schijf tot 15.220,00 EUR
  • tweede schijf tussen 15.220,00 EUR en 30.440,00 EUR

 Gepubliceerd / laatst bijgewerkt op 2015-03-09

Fiscale planning Optimaal verlonen Personenbelasting Vennootschapsbelasting

De Saedeleer

Service en advies sinds 2003.Meer informatie over dit artikel?
Meer informatie over fiscale planning?

Contacteer ons

De Saedeleer, boekhouders - fiscalisten
is een gespecialiseerd boekhoudkantoor dat zich uitsluitend richt tot ondernemers, KMO’s en vrije beroepen.

Kantoor

 Denderhoutembaan 62
      9400 NINOVE

 Wapenstilstandlaan 12 b 60
      2600 ANTWERPEN (Berchem)

Service en advies sinds 2003 | © 2021 De Saedeleer / All rights reserved. Disclaimer