Vermelding RPR

Door een grondige hertekening van de gerechtelijke arrondissementen is de kans groot dat u het rechtsgebied vermeld op alle documenten van uw vennootschap (achter RPR) moet veranderen.

Er zijn nu nog slechts negen rechtbanken van koophandel (Gent, Brussel (2), Antwerpen, Luik, Bergen, Leuven, Nijvel en Eupen). De andere voormalige zittingsplaatsen (Oudenaarde, Dendermonde, ..) blijven bestaan maar zijn nu slechts afdelingen van de overblijvende rechtbank van koophandel in hun provincie. In Brussel zijn er voortaan twee rechtbanken van koophandel: een Nederlandstalige en een Franstalige.

Via de site www.juridat.be komt u via de postcode van de maatschappelijke zetel van uw vennootschap te weten wat de rechtbank van koophandel in het rechtsgebied van uw vennootschap is, met vermelding van de afdeling ( indien uw vennootschap onder een afdeling valt). De rechtbank van koophandel in Leuven heeft bijvoorbeeld geen afdelingen.

De wet vraagt om de zetel van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van uw vennootschap op al haar documenten te vermelden achter “RPR”.

Concreet, voor een vennootschap gevestigd in Ninove is het niet meer RPR Dendermonde maar wel RPR Gent, voor een vennootschap gevestigd in Gent blijft het RPR Gent.

Of het verplicht is om ook de afdeling te vermelden is onduidelijk. Het kan echter nooit kwaad om zo volledig mogelijk te zijn. Wij raden dan ook aan om de afdeling, indien uw vennootschap onder een afdeling valt, mee te vermelden. Zo wordt het voor een vennootschap gevestigd in Ninove RPR Gent, afdeling Dendermonde Gepubliceerd / laatst bijgewerkt op 2017-06-02

Formaliteiten

De Saedeleer

Service en advies sinds 2003.Meer informatie over dit artikel?
Meer informatie over formaliteiten?

Contacteer ons

De Saedeleer, boekhouders - fiscalisten
is een gespecialiseerd boekhoudkantoor dat zich uitsluitend richt tot ondernemers, KMO’s en vrije beroepen.

Kantoor

 Denderhoutembaan 62
      9400 NINOVE

 Wapenstilstandlaan 12 b 60
      2600 ANTWERPEN (Berchem)

Service en advies sinds 2003 | © 2021 De Saedeleer / All rights reserved. Disclaimer