BTW op cateringkosten

De btw op aftrekbare kosten die uw btw-plichtige vennootschap maakt, mag in regel in mindering gebracht worden van de verschuldigde btw.

Een uitzondering hierop zijn kosten voor logies, spijzen en dranken en kosten van onthaal. De fiscus interpreteerde deze kosten zeer ruim waardoor in vele gevallen de btw niet gerecupereerd kon worden. De rechtspraak is echter al verschillende jaren eenduidig: wanneer een btw-plichtige kosten maakt in het kader van een evenement voor bestaande of potentiële klanten met als rechtstreeks en hoofdzakelijk doel de verkoop van producten of diensten te bevorderen, dan is de betaalde btw in principe aftrekbaar.

De administratie schikt zich nu eindelijk naar het standpunt van de rechtspraak en aanvaard de btw-aftrek indien aan alle voorwaarden voldaan wordt.
In de praktijk verandert dit niets aan uw dossier. Wij hanteren immers al jaren de tolerantie van de rechtspraak, ons sterk makend dat we bij een eventuele controle kunnen terugvallen op de vele arresten.

Op vlak van directe belastingen dient, aldus zeer recente Cassatierechtspraak, wel de aftrekbeperking toegepast worden.Gepubliceerd / laatst bijgewerkt op 2019-06-07

BTW

De Saedeleer

Service en advies sinds 2003.Meer informatie over dit artikel?
Meer informatie over btw?

Contacteer ons

De Saedeleer, boekhouders - fiscalisten
is een gespecialiseerd boekhoudkantoor dat zich uitsluitend richt tot ondernemers, KMO’s en vrije beroepen.

Kantoor

 Denderhoutembaan 62
      9400 NINOVE

 Wapenstilstandlaan 12 b 60
      2600 ANTWERPEN (Berchem)

Service en advies sinds 2003 | © 2021 De Saedeleer / All rights reserved. Disclaimer