Tesla goedkoper dan een Mercedes C200?

Over hoe (fiscaal) interessant een Tesla binnen jouw vennootschap dan wel is, doen de wildste verhalen. Volgens de ene veel te duur om interessant te kunnen zijn, volgens de andere een absolute must, want 100% aftrekbaar en een laag voordeel van alle aard. Ik lees veel analyses, maar die zijn eerlijk gezegd meestal onvolledig. Misschien ligt de waarheid wel tussenin?
 

Hieronder een overzicht van de meest gemaakte denkfouten bij de afweging welke wagen nu best te kopen binnen jouw vennootschap:
 

- Actualisatie van cashflows en investeringsrisico. Er is een wezenlijk verschil tussen 100.000 EUR investeren en 40.000 EUR investeren. De extra 60.000 EUR kan je voor andere dingen gebruiken of dient gefinancierd te worden, kan ook verloren gaan, enz.
 

- Een elektrische wagen rijdt niet op water. In sommige analyses wordt abstractie gemaakt van de brandstofkost. Dat kan in uitzonderlijke gevallen wel zo zijn (overproductie van eigen zonnepanelen), maar meestal dien je stroom gewoon te betalen. Ook zonnepanelen zijn niet gratis (*). Stel een verbruik van 20 KWK per 100 km (= vrij zuinig rijgedrag), aan 0,15 à 0,20 EUR per KwH, dan kom je op 3 à 4 EUR per 100 km. Daarvoor koop je ongeveer 4 liter diesel.
 

- De fiscale aftrekbeperking voor brandstofkosten in België is steeds 75%. Dit principe geldt ook voor elektriciteit die gebruikt wordt als ‘brandstof’ voor een Tesla. 
 

- Inschatting herverkoopprijs. Bij traditionele wagens is die makkelijker te voorspellen, omdat er een liquide tweedehandsmarkt voor bestaat, al is het maar voor export. 

- Onderhoudskosten worden dikwijls onderschat voor alle wagens. Onder onderhoud valt ook: herstelling van schade, reparaties (pannes), vervangen slijtageonderdelen zoals banden, schokdempers, enz. Last but not least ook het vervangen van de batterij(en) op lange termijn. Soms moeilijk in te schatten. 

- De voordelen van alle aard in de personenbelasting worden dikwijls genegeerd, omdat die moeilijk in de analyse passen. Soms terecht, want de kilometers woon-werk kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken, maar meestal zijn er toch verschillen die deze investeringsbeslissing beïnvloeden.

- Verschil tussen kost en uitgave. Deze mogen niet door elkaar gebruikt worden. Een investeringsbeslissing neem je door de uitgaven te vergelijken. Kosten bepalen enkel de belastingbesparing (een minderuitgave), en niet de rest van de investeringsbeslissing.

- Onzekerheden bij bestelling worden niet verrekend: reserveringskosten (ben je meestal kwijt bij faling van de fabrikant, tenzij gegarandeerd door een derde partij vb. een bank) en wachtlijsten zijn een aandachtspunt. In dat opzicht is het interessant om de financiële gezondheid van de fabrikant te controleren (op vb. yahoo finance of gespecialiseerde websites), en om te informeren naar wachttijden en of de wachtlijst bindend is (mag de fabrikant vb. klanten achteruitsteken / laten voorgaan, of wordt de volgorde gerespecteerd?).

- Minderkost voor BVBA betekent meer ruimte voor andere dingen. Soms wordt vergeten dat ‘veel kosten’ min of meer gelijk staat aan ‘veel geld kwijt’. Centen kan je maar een keer uitgeven. Hoe minder je aan een wagen spendeert, des te meer er overblijft voor andere investeringen of om loon of dividend uit te keren.

 

Wil je een eerlijke en volledige berekening omtrent verschillen in kostprijs van wagens, waarbij rekening gehouden wordt met alle kosten (die je zelf kan ramen, want afhankelijk van rijstijl en verwachtingen) en alle fiscale aspecten binnen een Belgische vennootschap, aarzel dan niet om onze rekentool in te vullen. Wij maken een ‘total cost of ownership’ analyse, die rekening houdt met de fiscale aftrekbaarheden op vlak van btw en directe belastingen, en houden ook rekening met het persoonlijk voordeel van alle aard. Bottomline krijg je de verschillen in netto-kostprijs, en is het aan jou om te beslissen. Een wagen kopen is uiteindelijk een kwestie van goesting. Wij berekenen enkel wat die goesting u meer of minder kost.


Indien je onze rekentool correct invult, zal je merken dat een basis-Tesla niet goedkoper is dan een basis-Mercedes C200 binnen een vennootschap. Opgelet: ik wil hiermee niet gezegd hebben dat keuzes op vlak van ecofiscaliteit niet zouden renderen binnen vennootschappen. Ik kom soms wel tot enigszins verrassende uitkomsten. Zo bleek in een specifiek geval de netto-kost van een Audi Q7 hybride goedkoper dan die van een ‘traditionele’ Audi Q7 diesel, hoewel die in aanschaf een pak duurder is. Gelijkaardige conclusie bij de vergelijking van Porsches. Ook Tesla komt goed uit de analyse, als je hem met klassiek aangedreven sportwagens vergelijkt, toegekend aan een zaakvoerder binnen een vennootschap. Een goede berekening en dito keuze kan u veel geld besparen!


Joris De Saedeleer


(*) Er is hier sprake van een mismatch in termijnen. Zonnepanelen gaan minstens 20 jaar mee, zo wordt beweerd. Een wagen gaat meestal sneller de deur uit. Wanneer je nu zwaar investeert in zonnepanelen, maar binnen enkele jaren toch de elektrische wagen aan de deur zou zetten, dan zit je daar met je dak vol panelen. Het is immers geen uitgemaakte zaak of elektrische wagens het op lange termijn zullen halen van E-GAS, CNG, waterstof of andere energiedragers. Batterijen hebben zo hun voor en nadelen (laadduur, zwaar, duur, …) tegenover andere types energiedragers. Gepubliceerd / laatst bijgewerkt op 2017-12-13

Auto en fiscaliteit Financieel - Economisch Fiscale planning Vennootschapsbelasting

De Saedeleer

Service en advies sinds 2003.Meer informatie over dit artikel?
Meer informatie over auto en fiscaliteit?

Contacteer ons

De Saedeleer, boekhouders - fiscalisten
is een gespecialiseerd boekhoudkantoor dat zich uitsluitend richt tot ondernemers, KMO’s en vrije beroepen.

Kantoor

 Denderhoutembaan 62
      9400 NINOVE

 Wapenstilstandlaan 12 b 60
      2600 ANTWERPEN (Berchem)

Service en advies sinds 2003 | © 2021 De Saedeleer / All rights reserved. Disclaimer