Erelonen boekhouding en fiscaal advies

Erelonen

Wij streven naar een absolute transparantie omtrent erelonen. U heeft het recht exact te weten wat wij uw zaak aanrekenen. Wij communiceren dit steeds zonder dat u er hoeft naar te vragen. Bij elke factuur bezorgen wij u het detail van gepresteerde en aangerekende uren.

 Voor wat betreft boekhouddiensten zijn er twee mogelijkheden:

  • Een vast tarief op jaarbasis
  • Per gepresteerd uur (in regie)

Advies is steeds in regie, al geven we natuurlijk vooraf een inschatting van ons geraamd aantal te presteren uren (fee quote).

Boekhouding

U heeft de keuze uit twee mogelijkheden:

  • facturatie in regie (= per gepresteerd uur)
  • vaste facturatie

Boekhouding in regie

U betaalt per gepresteerd uur, afhankelijk van de medewerker:

Dossierverwerker (1-3 jaar ervaring):                   85,42 EUR

Junior dossierbeheerder (3-6 jaar ervaring):          96,20 EUR

Senior dossierbeheerder (+6 jaar ervaring):        106,11 EUR

Dossierverantwoordelijke:                                  124,96 EUR

Bovenstaande uurtarieven gelden vanaf 1/1/2024 zijn exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd (index consumptieprijzen).

Onze tijdsregistratie gebeurt zeer accuraat (tot op 5 minuten nauwkeurig) middels daarvoor speciaal ontwikkelde CRM- en facturatiesoftware.

De prestaties worden maandelijks aangerekend.

Voordelen van werken in regie:

  • U houdt een goed overzicht over de prestaties in uw dossier (er wordt aan onze ereloonstaat een zeer gedetailleerd overzicht toegevoegd)
  • U betaalt voor wat u ‘verbruikt’

Nadelen van werken in regie:

  •  Onregelmatigheid van de erelonen: in sommige maanden wordt er intensief aan uw dossier gewerkt (vb. jaarrekening). Voor deze maanden kunnen de erelonen oplopen. Tijdens andere maanden zal u dan weer niets hoeven te betalen.
  •  U weet niet exact op voorhand hoeveel uw boekhouding zal kosten. We geven u wel een zo accuraat mogelijke raming mee.

Opgelet: voor dossiers waar we enkel nazicht doen van de boekhouding, gelden deze tarieven niet.

Boekhouding met vast ereloon

Indien u dat wenst, kan u opteren voor een vast maandelijks ereloon. Dit ereloon wordt door ons zorgvuldig ingeschat op basis van een aantal parameters. Dit ereloon is transparant en voor ieder (in gelijkaardige omstandigheden) hetzelfde. We verwijzen hiervoor naar onze erelooncalculator.

 Voordelen:

  • Geen verrassingen: u betaalt een vast bedrag per maand
  • U weet exact wat uw boekhouding u zal kosten

in het forfait zijn alle normale boekhoudkundige en fiscale taken begrepen. Deze worden overigens vooraf vastgelegd in een opdrachtbrief, wettelijk verplicht sinds 1/12/2013.

Advies

Bedrijfseconomisch en fiscaal advies

Wij verstrekken enkel advies aan klanten met een actief boekhouddossier. De tarieven zijn dezelfde als hierboven vermeld.


 

De Saedeleer

Service en advies sinds 2003.U wenst meer informatie over onze erelonen?

Contacteer ons