Freelancer worden

   

Bereken hier wat uw precieze loonkost is als werknemer, en hoeveel er van kan overblijven indien je een bepaalde dag- of maandvergoeding via een vennootschap zou factureren.

Deze tool is o.a. handig in volgende gevallen:
- u heeft een aanbod als consultant of freelancer gekregen, en wil weten wat u hiervan netto zal overhouden
- u wil consultant of freelancer worden, en wil een minimaal uurtarief gaan berekenen op basis van uw huidige salariskost

Deze tool vergt enig maatwerk en toelichting en loopt niet online. Hij is bestemd voor cliënten of (toekomstige) bedrijven die cliënt willen worden. Indien u nog geen cliënt bent maar dat wenst te worden, contacteer ons dan vooraf. 

 

 

 
   
 
 
Stap 1 / 2    
     
Bedrijfsnaam :
Geraamde jaarlijkse facturatie :
Geraamde jaarlijkse facturatie als freelancer op basis van vb dagprijs of maandelijkse vergoeding
Uw brutoloon als werknemer / maandbasis :
13e maand als werknemer :
Aantal kinderen ten uwe laste :
     
Extra legale voordelen (gemiddelde op maandbasis)    
Geraamde maandelijkse kost voor de werkgever
     
Firmawagen en tankkaart :
Forfaitaire onkostenvergoeding :
Verplaatsingsvergoeding :
Terugbetaling treinabonnement :
Fietsvergoeding :
Maaltijdcheques :
Ecocheques :
Hospitalisatieverzekering :
Werkgeversbijdrage groepsverzekering :
Gsm / laptop / internet :
Aandelenopties :
Andere extra-legale voordelen :
     
   

Kies voor De Saedeleer!