Welke wagen kopen?

   

U twijfelt tussen enkele bedrijfswagens, en u wil de totale kost vergelijken, rekening houdend met de fiscaliteit, verbruik, onderhoud enz.? Dan is deze rekentool wat voor u.

Voor elke wagen berekenen we de totale kost (total cost of ownership), rekening houdend met de nieuwste fiscale spelregels rond fiscale aftrekbaarheid, btw-aftrek, voordelen van alle aard enz. Op die manier ziet u in een oogopslag te verschillende totale kostprijs van de wagens, en kan u de beste keuze maken of weet u tenminste wat de wagen van uw hart u meer kost dan de wagen van uw verstand.

Deze analyse kan ook gebruikt worden om u een keuze te helpen maken om ofwel een nieuwe wagen te kopen, dan wel verder rijden met de oude.

OPGELET: deze tool loopt niet online en is bestemd voor cliënten of (toekomstige) bedrijven die cliënt willen worden. Indien u nog geen cliënt bent maar dat wenst te worden, contacteer ons dan vooraf.

 

 

   
 
 
  Velden aangeduid door * moeten verplicht worden ingevuld.
           
  Bedrijfsnaam :   *
  E-mailadres :   *
  Telefoonnummer :    
  Bent u cliënt van De Saedeleer? :    
           
           
  BTW - aftrekbaar percentage :   %
  Belastingsvoet vennootschap :   %
Belastingvoet vennootschap: geef aan op basis van welk belastingpercentage de vennootschap belast wordt. Het gewone belastingtarief is 25% ; in geval van een verlaagd tarief vennootschapsbelasting is het tarief 20% op de eerste € 100.000 fiscale winst. Indien u dit niet weet, laat dan op 25% staan.
  Marginale aanslagvoet PB + SB :   %
Dit percentage is nodig om de belastingen op het voordeel van alle aard te kunnen berekenen. Indien u persoonlijk meer dan 24.000 EUR beroepsinkomsten heeft, zal uw totale belasting + sociale bijdrage ongeveer 60% bedragen. Indien u minder verdient, en u weet niet in wat de marginale aanslagvoet is, geef dit dan door in de opmerkingen onderaan.
  Kilometers per jaar woon-werk :   km
Dit zijn het aantal kilometers afgelegd op jaarbasis tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling (kantoor, fabriek)
  Kilometers per jaar werk-werk :   km
Dit zijn de verplaatsingen naar vb. klanten en leveranciers, maar ook tussen verschillende vestigingen.
Vb. U rijdt naar het kantoor te Brussel, rijdt van daar naar een klant, rijdt door naar de vestiging in Mechelen, komt terug naar het kantoor te Brussel, en rijdt van daar terug naar huis. Enkel de verplaatsing huis-Brussel, en Brussel-huis is woon-werkverkeer ; de rest is werk-werkverkeer.
  Kilometers per jaar privé :   km
De loutere privé-verplaatsingen, vb. familiebezoek
  Uw huidig loon als bedrijfsleider :   euro / jaar
  Is de bedrijfszetel op uw thuisadres gevestigd? :    
           
 

WAGEN 1 - vergelijking

           
  Termijn gebruik wagen :   jaar
Vul hier in hoeveel jaar u denkt de wagen te zullen gebruiken.
  Catalogusprijs van de wagen :    
1° bij verwerving in nieuwe staat: de prijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier inclusief opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

2° in de andere gevallen: de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan particulieren, inclusief opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno
  Ouderdom van de wagen :   maanden
Maanden verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig. Een begonnen maand wordt voor een volle geteld.
  Betaalde prijs van de wagen incl.BTW :    
Hoeveel u effectief betaald voor de wagen. Dit kan verschillen van de catalogusprijs.
  Geschatte verkoopprijs wagen na termijn :    
Geef hier in voor hoeveel u denkt de wagen na de termijn van gebruik te kunnen verkopen (incl. btw)
  BIV :    
Belasting op inverkeerstelling, te betalen bij inschrijving van het voertuig
  Jaarlijkse verkeersbelasting :    
  Afschrijvingstermijn :   jaar
Afschrijvingstermijn: op hoeveel jaar zal de wagen afgeschreven worden in de boekhouding van de vennootschap? Normale afschrijvingstermijn voor een nieuwe wagen is 5 jaar.

Voor luxewagens, is de rechtspraak strenger en legt soms afschrijvingstermijnen van 6 tot 8 jaar op.

Voor intensief gebruikte wagens (vb. +50.000 km / jaar), kan de afschrijvingstermijn ingekort worden tot 3 of 4 jaar. Ook voor occasiewagens kan de afschrijvingstermijn met 1 of 2 jaar ingekort worden.
  BTW-voertuig :    
JA: Dit is het geval bij nieuwe wagens, of occasiewagens die niet onder de margeregeling vallen (vb. occasievoertuig die aangekocht wordt bij een andere zelfstandige die btw-plichtig is)

NEE: dit is het geval voor occasievoertuigen onder de margeregeling, of voertuigen van meer dan 6 maanden oud, aangekocht in het buitenland. Indien onzeker: vraag na bij de verkoper.
  CO2 uitstoot     of niet gekend
de CO2-uitstoot g/km te vinden op het gelijkvormigheidsattest. Of op te zoeken op de site van mobilit.fgov.be via Mijn wagen, mijn plaat met behulp van het chassisnummer
  Brandstof :    
  Kosten van onderhoud/herstelling incl.BTW :   euro / jaar
Dit omvat onder andere periodiek onderhoud, herstellingen t.o.v. defecten en niet verzekerde ongevallen, schouwing en banden.
  Gemiddeld verbruik fossiel :   liter of kg / 100 km
  Gemiddeld verbruik elektrisch :   kwu / 100 km
  Jaarlijkse verzekeringspremie :   euro / jaar
           
           
 

WAGEN 2 - vergelijking

           
  Termijn gebruik wagen 2 :   jaar
  Catalogusprijs van wagen 2 :    
  Ouderdom van de wagen 2 :   maanden
  Betaalde prijs van wagen 2 incl.BTW :    
  Geschatte verkoopprijs wagen 2 na termijn :    
  BIV :    
  Jaarlijkse verkeersbelasting :    
  Afschrijvingstermijn :   jaar
  BTW-voertuig :    
  CO2 uitstoot     of niet gekend
  Brandstof :    
  Kosten van onderhoud/herstelling incl.BTW :   euro / jaar
  Gemiddeld verbruik fossiel :   liter of kg / 100 km
  Gemiddeld verbruik elektrisch :   kwu / 100 km
  Jaarlijkse verzekeringspremie :   euro / jaar
           
           
 

WAGEN 3 - vergelijking

           
  Termijn gebruik wagen 3 :   jaar
  Catalogusprijs van de wagen 3 :    
  Ouderdom van de wagen 3 :   maanden
  Betaalde prijs van de wagen 3 incl.BTW :    
  Geschatte verkoopprijs wagen 3 na termijn :    
  BIV :    
  Jaarlijkse verkeersbelasting :    
  Afschrijvingstermijn :   jaar
  BTW-voertuig :    
  CO2 uitstoot     of niet gekend
  Brandstof :    
  Kosten van onderhoud/herstelling incl.BTW :   euro / jaar
  Gemiddeld verbruik fossiel :   liter of kg / 100 km
  Gemiddeld verbruik elektrisch :   kwu / 100 km
  Jaarlijkse verzekeringspremie :   euro / jaar
           
           
  Eventuele opmerkingen        
 
           
 
Deze tool is enkel gratis voor cliënten van De Saedeleer.
Geef in de opmerkingen uw facturatiegegevens door, de berekening kost 400 EUR + btw en is vooraf te betalen.
           
         
           

Kies voor De Saedeleer!